Pasūtīt grafikas izstrādi

Pasūtīt grafikas izstrādi

Lai pieteiktu grafikas izstrādi Jums jāaizpilda pasūtījuma forma. Vispirms Jums jāiepazīstas ar pasūtījuma veikšanas noteikumiem un jāpiekrīt tiem.

Pasūtījuma veikšanas noteikumi
 • Pasūtījuma forma iekļauj sevī izstrādājamās grafikas pamatraksturojumu kopums, kas ļauj objektīvi novērtēt paredzamo darba apjomu un sarežģītību, kā arī tā veikšanas īpatnības. Uz šīs informācijas pamata tiek noteikta pasūtījuma vērtība un izpildes termiņš. Atsevišķu parametru un raksturojumu sīka detalizācija, precizēšana un saskaņošana notiek tieši pasūtījuma izpildīšanas laikā.
 • Saņemtais pasūtījums tiek apstrādāts 1 -3 darbdienu laikā, pēc tam uz pasūtījumā norādīto e-pastu pasūtītājam tiek nosūtīts komerciālais piedāvājums, kurā tiek norādīta pasūtījuma veikšanas cena un izpildīšanas termiņš. Ja pasūtītājs piekrīt piedāvājuma nosacījumiem, viņš apstiprina pasūtījumu, pēc tam viņam tiek nosūtīts grafikas izstrādes līgums.
 • Ja pasūtījuma vērtība nepārsniedz 100 eiro, tas var būt noformēts vienkāršotā kārtībā bez līguma sastādišanas. Šādu pasūtījumu var veikt šajā lappusē, aizpildot pasūtījuma formu, kā arī "Kontaktu" lappusē, aizpildot sazināšanās formu, vai ar uznirstošā jautājumu loga palīdzību.
 • Grafikas izstrādes līgums var būt sastādīts elektroniskā formā vai papīrformā. Līgums satur pasūtīto pakalpojumu sarakstu, kopējais izpildes termiņu, apmaksas summu un kārtību. Līguma noslēgšana ir pušu atbildības juridiskā garantija, kas nodrošina savstarpējo saistību ievērošanu.
 • Ja dokuments sastādīts elektroniskā formā, tas tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīts uz pasūtītāja e-pastu. Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu ar drošu e-parakstu parakstītam dokumentam ir tāds pats juridiskais spēks kā papīra parakstītam dokumentam.
 • Elektroniski parakstītu dokumentu pārbaudīt var bez maksas portālā www.eparaksts.lv. Dokumentu pārbaude ir pieejama jebkuram portāla apmeklētājam, arī tam, kam vēl nav sava e-paraksta. Dokuments jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka tas tiešām ir parakstīts ar drošu e-parakstu, pārbaudītu parakstītāja identitāti un izlasītu e-dokumenta saturu. Pārbaudes kārtība aprakstīta lappusē "Pakalpojumi".
 • Ja pasūtītājs piekrīt līguma nosacījumiem un viņam ir savs drošs e-paraksts, tad viņam jāparaksta saņemtais elektroniskais dokuments ar savu e-parakstu. Turpmāk pasūtītājam jānosūta abu pušu parakstītais e-dokuments atpakaļ uz izpildītāja e-pastu. Pēc tam līgums stājas spēkā.
 • Ja pasūtītājs piekrīt līguma nosacījumiem, bet viņam nav sava droša e-paraksta, tad viņam jāveic avansa maksājums 50% apmērā no līguma kopējās summas. Šis līguma nosacījumus tiek fiksēts līguma tekstā.
 • Pēc pasūtītāja vajadzības un pieprasījuma līgums var būt sastādīts papīrformā. Šādā gadījumā uz pasūtītāja e-pastu tiek nosūtīts līguma teksts, un, ja pasūtītājam nav iebildumu par līguma saturu, viņš izdrukā līgumu divos eksemplāros, paraksta un nosūta mums, izmantojot Latvijas pastu. No mūsu puses parakstītu līgumu mēs nosūtām pasūtītājam atpakaļ.
 • Arī līgums var būt noslēgts rakstveidā abu pušu klātbūtnē. Puses nosaka līguma noslēgšanas vietu un laiku pēc savstarpējas vienošanās.
 • Pasūtījuma izpildes termiņš un tā faktiskā realizācija sākas no avansa maksājuma 50% apmērā no līguma kopējās summas saņemšanas brīža.
 • Izpildītajiem pasūtījumiem ir 24 mēnešu garantija. Garantijas saistības būs spēkā tikai tajā gadījumā, ja pasūtītājs nav veicis izmaiņas saņemtajos failos. Failu īstuma kontrole tiek veikta ar hash-summām, kuras tiek aprēķinātas katram failam pēc md5 algoritma. Arhīvs ar failiem un to kontrolsummām, kā arī teksta paziņojums ar paša arhīva kontrolsummu tiek nosūtīts uz pasūtītāja e-pastu pasūtījuma veikšanas nobeigumā. Garantija nav spēkā arī attiecībā uz gadījumiem, kad vietnes darbības traucējumi rodas ļaunprātīgas trešo personu darbības rezultātā (vīrusu vai hakeru uzbrukums, kaitīga programmas koda darbība, uzlaušana, datu bāzes struktūras izmaiņa u.tml.).

Piekrītu noteikumiem


Obligāti aizpildāmie lauki atzīmēti ar * .

Pasūtītāja statuss: 
Juridiskās personas nosaukums*
Reģistrācijas numurs*
Juridiskā adrese*
E-pasta adrese*
Tālrunis*
Sarakstes valoda: 
Grafikas veids: 
Bannera veids: 
Bannera izmērs: 
Aprakstiet bannera ideju 
un paredzamo dizainu*