Pasūtīt vietnes izstrādi

Lai pieteiktu vietnes izstrādi Jums jāaizpilda pasūtījuma forma. Vispirms Jums jāiepazīstas ar pasūtījuma veikšanas noteikumiem un jāpiekrīt tiem.

Pasūtījuma veikšanas noteikumi
 • Pasūtījuma forma iekļauj sevī izstrādājamās vietnes pamatraksturojumu kopums, kas ļauj objektīvi novērtēt paredzamo darba apjomu un sarežģītību, kā arī tā veikšanas īpatnības. Uz šīs informācijas pamata tiek noteikta pasūtījuma vērtība un izpildes termiņš. Atsevišķu parametru un raksturojumu sīka detalizācija, precizēšana un saskaņošana notiek tieši pasūtījuma izpildīšanas laikā.
 • Saņemtais pasūtījums tiek apstrādāts 1 -3 darbdienu laikā, pēc tam uz pasūtījumā norādīto e-pastu pasūtītājam tiek nosūtīts komerciālais piedāvājums, kurā tiek norādīta pasūtījuma veikšanas cena un izpildīšanas termiņš. Ja pasūtītājs piekrīt piedāvājuma nosacījumiem, viņš apstiprina pasūtījumu, pēc tam viņam tiek nosūtīts vietnes izstrādes līgums.
 • Ja pasūtījuma vērtība nepārsniedz 100 eiro, tas var būt noformēts vienkāršotā kārtībā bez līguma sastādišanas. Šādu pasūtījumu var veikt šajā lappusē, aizpildot pasūtījuma formu, kā arī "Kontaktu" lappusē, aizpildot sazināšanās formu, vai ar uznirstošā jautājumu loga palīdzību.
 • Vietnes izstrādes līgums var būt sastādīts elektroniskā formā vai papīrformā. Līgums satur pasūtīto pakalpojumu sarakstu, kopējais izpildes termiņu, apmaksas summu un kārtību. Līguma noslēgšana ir pušu atbildības juridiskā garantija, kas nodrošina savstarpējo saistību ievērošanu.
 • Ja dokuments sastādīts elektroniskā formā, tas tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīts uz pasūtītāja e-pastu. Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu ar drošu e-parakstu parakstītam dokumentam ir tāds pats juridiskais spēks kā papīra parakstītam dokumentam.
 • Elektroniski parakstītu dokumentu pārbaudīt var bez maksas portālā www.eparaksts.lv. Dokumentu pārbaude ir pieejama jebkuram portāla apmeklētājam, arī tam, kam vēl nav sava e-paraksta. Dokuments jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka tas tiešām ir parakstīts ar drošu e-parakstu, pārbaudītu parakstītāja identitāti un izlasītu e-dokumenta saturu. Pārbaudes kārtība aprakstīta lappusē "Pakalpojumi".
 • Ja pasūtītājs piekrīt līguma nosacījumiem un viņam ir savs drošs e-paraksts, tad viņam jāparaksta saņemtais elektroniskais dokuments ar savu e-parakstu. Turpmāk pasūtītājam jānosūta abu pušu parakstītais e-dokuments atpakaļ uz izpildītāja e-pastu. Pēc tam līgums stājas spēkā.
 • Ja pasūtītājs piekrīt līguma nosacījumiem, bet viņam nav sava droša e-paraksta, tad viņam jāveic avansa maksājums 50% apmērā no līguma kopējās summas. Šis līguma nosacījumus tiek fiksēts līguma tekstā.
 • Pēc pasūtītāja vajadzības un pieprasījuma līgums var būt sastādīts papīrformā. Šādā gadījumā uz pasūtītāja e-pastu tiek nosūtīts līguma teksts, un, ja pasūtītājam nav iebildumu par līguma saturu, viņš izdrukā līgumu divos eksemplāros, paraksta un nosūta mums, izmantojot Latvijas pastu. No mūsu puses parakstītu līgumu mēs nosūtām pasūtītājam atpakaļ.
 • Arī līgums var būt noslēgts rakstveidā abu pušu klātbūtnē. Puses nosaka līguma noslēgšanas vietu un laiku pēc savstarpējas vienošanās.
 • Pasūtījuma izpildes termiņš un tā faktiskā realizācija sākas no avansa maksājuma 50% apmērā no līguma kopējās summas saņemšanas brīža.
 • Izpildītajiem pasūtījumiem ir 24 mēnešu garantija. Garantijas saistības būs spēkā tikai tajā gadījumā, ja pasūtītājs nav veicis izmaiņas saņemtajos failos. Failu īstuma kontrole tiek veikta ar hash-summām, kuras tiek aprēķinātas katram failam pēc md5 algoritma. Arhīvs ar failiem un to kontrolsummām, kā arī teksta paziņojums ar paša arhīva kontrolsummu tiek nosūtīts uz pasūtītāja e-pastu pasūtījuma veikšanas nobeigumā. Garantija nav spēkā arī attiecībā uz gadījumiem, kad vietnes darbības traucējumi rodas ļaunprātīgas trešo personu darbības rezultātā (vīrusu vai hakeru uzbrukums, kaitīga programmas koda darbība, uzlaušana, datu bāzes struktūras izmaiņa u.tml.).
 • Pēc pasūtītāja vēlēšanās izpildītājs var sniegt palīdzību hostinga operatora meklēšanā un hostinga pakalpojumu līguma noslēgšanā. Šī palīdzība neparedz izpildītāja atbildību par hostinga pakalpojumu kvalitāti, šādu atbildību pilnā mērā nes hostinga pakalpojumu sniedzējs.

Piekrītu noteikumiem


Obligāti aizpildāmie lauki atzīmēti ar * .

Pasūtītāja statuss: 
Juridiskās personas nosaukums*
Reģistrācijas numurs*
Juridiskā adrese*
E-pasta adrese*
Tālrunis*
Sarakstes valoda: 
Domēna vārdu reģistrācija: 

Nav

Ir

Paredzamais domēna vārds*
Tīmekļa vietņu veids: 
Hostinga līgums: 
Vietnes tematika*
Mērķauditorija: 
Mērķreģions: 
Sadaļu struktūra: 
Lūdzu, norādiet 
vietnes galvenās sadaļas*
Valodu versijās* Latviešu
Krievu
Angļu
Cita
Dizaina stils: 
Krāsu gamma: 
Analoģiskas tematikas vietņu 
pozitīvie piemēri 
(interneta adreses un komentāri): 
Analoģiskas tematikas vietņu 
negatīvie piemēri 
(interneta adreses un komentāri): 
Jebkuras tematikas vietne, 
kas Jums patīk 
(interneta adreses un komentāri): 
Jebkuras tematikas vietne, 
kas Jums nepatīk 
(interneta adreses un komentāri): 
Teksta materiālu veidošana: 

Svarīgas piezīmes!
Jaņem vērā, ka esošajās interneta vietnes lapās publicētos lielus teksta fragmentus nedrīkst kopēt uz jaunizveidoto vietni. Šajā gadījumā meklēšanas sistēma atzīt jaunizveidoto vietni par klonu un pārtrauc tā indeksāciju.

Grafikas veidošana (zīmējumi, foto un tml.): 

Svarīgas piezīmes!
Ir jāievēro, ka grafikas materiālu publicēšana internetā prasa grafikas failu papildus apstrādi. Tā iekļauj sevī failu lieluma samazināšanu, failu formāta izmaiņu, attēlu izmēru maiņu, attēlu parametru (spilgtuma, kontrasta, krāsu bilances u.c.) korekciju, kā arī defektu novēršanu. Šāda apstrāde ir obligātā, un neprasa pasūtītāja piekrišanu.

Esošās grafikas būtiskas 
rediģēšanas nepieciešamība: 

Ne

Animācijas izmantošana:  Navigācijas paneli, pogas, hipersaites un tml.
Baneri
Reklāmas rullīši
Slaidšovi
Tegu mākonis
Cita
Video izmantošana:  Video prezentācijas
Reklāmas rullīši
Video instrukcijas
Cita
Papildus interfeisa elementi:  Sociālo tīklu pogas
Skype poga
Interaktīvās kartes
Citi
Papildus galerijas 
(pret bāzes variantu): 

Ne

Papildus servisa funkcijas:  Sazināšanās forma
Pasūtījuma forma
Samaksa ar maksājumu karti
Meklēšana mājas lapā
Apmeklējumu skaitītājs
Citas
Papildus funkcionālie bloki:  Forums
Blogs
Viesu grāmata
Jaunumu lenta
Citi
Satura pārvaldības sistēma 
(ja nav iekļauta bāzes variantā): 

Ne

Pastāvīga mājas lapas apkalpošana: 

Ne