Pakalpojumi

Lai saņemtu pakalpojumu, pasūtītājam jāpāriet uz sadaļu "Pasūtīt vietnes izstrādi" vai uz sadaļu "Pasūtīt grafikas izstrādi", jāaizpilda pasūtījuma forma un jānosūta to mums. Saņemtais pasūtījums tiek apstrādāts 1 -3 darbdienu laikā, pēc tam uz pasūtījumā norādīto e-pastu pasūtītājam tiek nosūtīts komerciālais piedāvājums, kurā tiek norādīta pasūtījuma veikšanas cena un izpildīšanas termiņš. Ja pasūtītājs piekrīt piedāvājuma nosacījumiem, viņš apstiprina pasūtījumu, pēc tam viņam tiek nosūtīts pakalpojumu sniegšanas līgums.

  • Līgums satur pasūtīto pakalpojumu sarakstu, kopējais izpildes termiņu, apmaksas summu un kārtību. Līguma noslēgšana ir pušu atbildības juridiskā garantija, kas nodrošina savstarpējo saistību ievērošanu.
  • Dokuments tiek sastādīts elektroniskā formā, tas tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīts uz pasūtītāja e-pastu. Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu ar drošu e-parakstu parakstītam dokumentam ir tāds pats juridiskais spēks kā papīra parakstītam dokumentam.
  • Elektroniski parakstītu dokumentu pārbaudīt var bez maksas portālā www.eparaksts.lv. Dokumentu pārbaude ir pieejama jebkuram portāla apmeklētājam, arī tam, kam vēl nav sava e-paraksta. Lai dokumentu varētu pārbaudīt, vispirms tas ir jālejupielādē no e-pasta uz sava datora. Pēc tam dodieties uz portālu www.eparaksts.lv (uz sadaļu "Pārbaudīt eDokumentu") un uzklikšķiniet uz hipersaites "Pievienot dokumentu". Atvērtajā dialoglodziņā atrodiet lejupielādēto e-Dokumentu, atzīmējiet to ar kursoru, nospiediet pogu "Atvērt" un uzgaidiet, kamēr dokuments tiks pārbaudīts. Ja dokuments ir korekti parakstīts ar drošu eParakstu, pārbaudot to ekrānā redzēsiet paziņojumu par veiksmīgu verifikāciju. Arī būs pieejams līguma teksts PDF formātā.
  • Ja pasūtītājs piekrīt līguma nosacījumiem un viņam ir savs drošs e-paraksts, tad viņam jāparaksta saņemtais elektroniskais dokuments ar savu e-parakstu. Turpmāk pasūtītājam jānosūta abu pušu parakstītais e-dokuments atpakaļ uz izpildītāja e-pastu. Pēc tam līgums stājas spēkā.
  • Ja pasūtītājs piekrīt līguma nosacījumiem, bet viņam nav sava droša e-paraksta, tad viņam jāveic avansa maksājums 50% apmērā no līguma kopējās summas. Šis līguma nosacījumus tiek fiksēts līguma tekstā.
  • Pēc pasūtītāja vajadzības un pieprasījuma līgums var būt sastādīts papīrformā. Šādā gadījumā uz pasūtītāja e-pastu tiek nosūtīts līguma teksts, un, ja pasūtītājam nav iebildumu par līguma saturu, viņš izdrukā līgumu divos eksemplāros, paraksta un nosūta mums, izmantojot Latvijas pastu. No mūsu puses parakstītu līgumu mēs nosūtām pasūtītājam atpakaļ.
  • Arī līgums var būt noslēgts rakstveidā abu pušu klātbūtnē. Puses nosaka līguma noslēgšanas vietu un laiku pēc savstarpējas vienošanās.
  • Pasūtījuma izpildes termiņš un tā faktiskā realizācija sākas no avansa maksājuma 50% apmērā no līguma kopējās summas saņemšanas brīža.
  • Izpildītajiem pasūtījumiem ir 24 mēnešu garantija. Garantijas saistības būs spēkā tikai tajā gadījumā, ja pasūtītājs nav veicis izmaiņas saņemtajos failos. Failu īstuma kontrole tiek veikta ar hash-summām, kuras tiek aprēķinātas katram failam pēc md5 algoritma. Arhīvs ar failiem un to kontrolsummām, kā arī teksta paziņojums ar paša arhīva kontrolsummu tiek nosūtīts uz pasūtītāja e-pastu pasūtījuma veikšanas nobeigumā.

Ja Jums rodas kādi jautājumi, tos var uzdot sadaļā "Kontakti", vai noklikšķiniet uz datora attēla, kas atrodas šīs lapas kreisajā apakšējā stūrī.

Pakalpojumu kategorijas

Sniedzamie pakalpojumi tiek dalītas šādās grupās (Jūs varat pāriet uz detalizētu aprakstu uzklikšķinot uz hipersaitēm):


Gribat uzdot jautājumu?


Lūdzu, aizpildiet formu, kas atrodas zemāk, un mūsu specialisti ar Jums sazināsies tuvākājā laikā.


Ievadiet Jūsu vārdu:*


Ievadiet savu e-pasta adresi:*


Ievadiet savu tālruņa numuru:*


Ievadiet ziņojuma tekstu:*